Madencilik

Ülkemizde, bilindiği gibi maden yatakları konusunda çeşitlilik ve rezervleri bakımından zenginlik ihtiva eden, istisnai ülkelerden biridir. Buna rağmen ülke olarak madencilik sektörümüz henüz hala taşıması gereken gerçek değerine maalesef yeterince ulaşamamış ve gelişememiş durumdadır.

 

Bu konuda optimal ölçek ve teknolojiyi de hesaplayarak yürüttüğümüz fizibilite çalışmalarımız sonucu, MMC Grup olarak büyüme politikamız kapsamına madencilipi de dahil etme kararı almış bulunmaktayız.

 

MMC Grup olarak argeye büyük önem veriyor ve madencilik çalışmalarımızda ülkemizin önde gelen üniversiteleri ile birlikte bilimin ışığında ortak arge çalışmaları yürütüyoruz.

 

Ülkemiz topraklarında önemli maden varlıklarımızın, dünya rezervleri sıralamasında ikk sıralarda oldupu bu sektörde aktif faaliyete geçmek ve ülkemiz ekonomisine gerek istihdam, gerekse gelir kaynapı bakımından hizmetler sunmak, hedefledipimiz kurumsal sorumluluk bilincimizin vazgeçilmez öğelerinden birini teşkil etmektedir.

 

Çevreyle uyumlu yüksek teknolojilerle şekillendireceğimiz, iş ve işçinin can güvenliği konusuna titizlikle hassasiyet gösterecepimiz ve gelişmiş cevher zenginleştirme laboratuvarlarıyla destekleyeceğimiz projelerin hazırlıpı içinde olduğumuzu kamuoyuna duyurmanın mutluluğunu yaşıyoruz.