Gıda

Beslenme açısından günümüzün önemi ile birlikte pek çok sanayi kolunun hammaddesi olarak kullanılan gıda hammaddeleri artış göstermektedir. Dünyada stratejik önem taşıyan ve artık ithalatı giderek artan gıda sektöründe MMC Grup olarak dışa bağımlılığın azaltılmasını hedeflemektedir. Ülkemiz, sahip oldupu coğrafi özellikler itibariyle yüksek üretim potansiyeline sahip olmasına rapmen gıda sektöründe çok fazla aktif rol alamamakta, dışa bağlı ithalatçı bir faaliyet göstermektedir. MMC Grup ülkemizin gıda sektöründe daha ileri düzeye ulaşması için güven ve istikrar ortamında büyüme saplamayı amaçlamaktadır.

 

İç piyasadaki eksiklik sorununu, uzun zamandır stratejik işbirlikleri oluşturarak ve edindiği tecrübe ile önlemeyi hedefleyen MMC Grup, müşteri ihtiyaç ve beklentilerini ön planda tutarak, ürünlerin kalite çıktılarına uygun ve sürekli iyileştirme felsefesi ile üretiminden emin bir alım-satım hizmeti sunmaktadır.  En düşük maliyet ile kalitede yüksek üstün ürünlerin alım-satımını gergekleştirerek, ulusal ve uluslararası piyasalarda da tercih edilen bir konuma ulaşmak igin çalışmaktadır.