Enerji

Son yıllarda adını giderek daha sıkça duymaya başladıpımız küresel ısınmanın kehanetten ibaret olmadığını açıkga gözlemleyebildiğimiz son zamanlarda, insanlığın ve gezegenimizin saplığı igin temiz ve hesaplı enerji kullanımını yaygınlaştırmak ihtiyaçtan öte bir tür zorunluluk haline dönüşmüştür. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın agıklamasına göre, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yılı olacak 2023'te, devletimiz yerli enerji kaynaklarının kullanılmayan rezervlerin tamamını kullanıma açmayı ve yenilenebilir enerji kaynaklarından azami ölçüde yararlanmayı hedeflemektedir.

MMC Grup olarak öncelikli projelerimizden biri, enerji yönetim ve tasarruf akıllı sistemleri kurarak, küresel kalkınmayı destekleyen kurum ve kuruluşlarla bu hizmetimizi paylaşmaktır.

Geleceğe yönelik yeni alternatif enerji politikalarının son derece gündemde olduğu günümüzde, güneş ve rüzgar enerjisi teknolojisini kullanıma sunan, mevcut yeşil örtüsü CO2 ve CO salınımlarını kompanse edemediği için küresel boyutta artan sıcaklıklarıda beraberinde getirmektedir. Atmosferimizde oluşan sera gazı etkisini azaltacak projelerle, topluma ve ekolojiye duyarlılığımızı eyleme dönüştürme ilkesiyle hareket etmekteyiz.

MMC Grup olarak yürüteceğimiz projelerde enerji sistemine ait değerlerin ve talep değerlerinin düzenli biçimde ölçüldüğü, ölçülen deperlerin sistemde yapılacak detaylı analizde yer aldığı modern çalışma prensiplerini uygulamakta ve bu alanda farklı olmakta kararlıyız.