Değerlerimiz

Biz;

 

• Bilgili, becerikli, çalışkan

• Dürüst ve kurumuna bağlı

• Sürekli gelişen

• Birbirine saygı duyan ve seven

• Ekip ruhunu benimsemiş

• Kaliteden asla ödün vermeyen

• Her zaman kurumunun itibarını koruyan

• Öğrenmeye ve yeniliğe açık

• Kurumunun karar ve hedeflerini paylaşan

• Çevreye karşı saygılı

• Esnek ve yatay örgüt yapısı içinde hızlı karar verebilen

• İçinde bulunduğumuz her alanda başarılı olacağımıza inanmış çalışanlarız.